การจ่ายพลังงานให้กับเซลล์เชื้อเพลิง

ไฮโดรเจนเป็นเชื้อเพลิงที่ดีที่สุดสำหรับการจ่ายพลังงานให้กับเซลล์เชื้อเพลิง แต่ค่าใช้จ่ายสูงมาก นักวิจัยได้ค้นคว้าวิธีการเปลี่ยนก๊าซมีเทนเป็นไฮโดรเจนในเซลล์เชื้อเพลิงด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาตัวใหม่ซึ่งทำด้วยซีเรียมนิกเกิลและรูทีเนียมและมีสูตรทางเคมี เมื่อโมเลกุลของก๊าซมีเทนและน้ำสัมผัสกับตัวเร่งปฏิกิริยาและความร้อนนิกเกิลจะตัดโมเลกุลของก๊าซมีเทน

ออกทางเคมี รูเทเนียมจะทำเช่นเดียวกันกับน้ำ ส่วนที่เกิดขึ้นกลับมารวมกันเป็นไฮโดรเจนที่ต้องการมาก (H2) และคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ซึ่งนักวิจัยได้ใช้ประโยชน์อย่างไม่น่าเชื่อ โคโลราโดทำให้เกิดปัญหาเรื่องประสิทธิภาพในเซลล์เชื้อเพลิงส่วนใหญ่ แต่ที่นี่เราใช้มันเป็นเชื้อเพลิง H2 และ CO ต่อไปสู่ชั้นของตัวเร่งปฏิกิริยาที่สร้างขึ้นจากขั้วบวกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเซลล์เชื้อเพลิงที่หลุดออกจากอิเล็กตรอนทำให้คาร์บอนมอนอกไซด์และไอออนบวกประจุบวกกับไฮโดรเจน อิเล็กตรอนเคลื่อนที่ผ่านทางสายไฟเพื่อสร้างกระแสไฟฟ้าให้แคโทด