การรักษาในลักษณะที่มีวัตถุประสงค์เชิงปริมาณ

ในกรณีนี้โมเลกุลที่สะท้อนความรุนแรงของโรค เช่นเดียวกับกลูโคสที่ทำหน้าที่เป็นตัวบ่งชี้ทางชีวภาพต่อโรคเบาหวานตัวบ่งชี้ทางชีวภาพเหล่านี้อนุญาตให้แพทย์ประเมินความรุนแรงของความเจ็บปวดที่ผู้ป่วยกำลังประสบและให้การรักษาในลักษณะที่มีวัตถุประสงค์เชิงปริมาณ ด้วยการระบาดของโรค opioid ที่รุนแรงทั่วทั้งรัฐไม่เคยมีเวลาที่สำคัญกว่าในการจัดการยาเสพติด

ให้กับผู้ป่วยอย่างมีความรับผิดชอบ การระบาดของโรค opioid เกิดขึ้นเนื่องจากยาเสพติดถูก overprescribed เนื่องจากข้อเท็จจริงที่ว่าไม่มีการวัดที่เป็นกลางว่ามีใครบางคนอยู่ในความเจ็บปวดหรือความเจ็บปวดของพวกเขารุนแรงแค่ไหน ก่อนหน้านี้แพทย์ไม่ได้รับการสอนทางเลือกที่ดีความคิดก็คือบุคคลนี้บอกว่าพวกเขาเจ็บปวดเรามากำหนดกันแล้วตอนนี้ผู้คนเห็นว่าสิ่งนี้สร้างปัญหาใหญ่ขึ้นเราต้องการทางเลือกสำหรับ opioids และเราต้องรักษา ผู้คนในแบบที่แม่นยำการทดสอบที่เราพัฒนาขึ้นนี้อนุญาตให้ทำเช่นนั้นได้