ความสำคัญในการรักษาร่างกายที่แข็งแรง

กลไกการป้องกันที่ร่างกายใช้ในการปกป้องเซลล์ต้นกำเนิดในลำไส้จากการเปลี่ยนเป็นมะเร็ง ระบบภูมิคุ้มกันโดยธรรมชาติของร่างกายพบว่ามีบทบาทสำคัญในเรื่องนี้ นักวิจัยสามารถแสดงให้เห็นว่าแทนที่จะมีบทบาทในการป้องกันอย่างแท้จริงระบบภูมิคุ้มกันนั้นมีความสำคัญในการรักษาร่างกายที่แข็งแรง ภายในลำไส้ของเรานั้นมีการพบกันของสองโลก

มันเป็นที่ที่เซลล์ของผนังเซลล์ลำไส้ของเราพบกับสิ่งแปลกปลอมเช่นแบคทีเรียอาหารและผลิตภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้ ทั้งสองโลกนี้ – ที่ร่างกายของเราและของโลกภายนอก อยู่ในการติดต่อโดยตรงแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างต่อเนื่อง การสัมผัสโดยตรงนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อร่างกายของเราเนื่องจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมจำนวนมากที่เราเผชิญ (เช่นแบคทีเรียบางชนิดหรือสารอาหารที่จำเป็น) มีประโยชน์หรือมีความสำคัญต่อสุขภาพของเรา อย่างไรก็ตามการสัมผัสกับสิ่งแวดล้อมสามารถส่งผลกระทบในทางลบต่อร่างกายของเรา ตัวอย่างเช่นสารแปลกปลอมบางชนิดสามารถก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมภายในเซลล์เยื่อบุผิวซึ่งเป็นแนวผนังลำไส้ของเรา การสะสมของความเสียหาย DNA ชนิดนี้