หาทางแก้ปัญหาเพื่อยุติการพลัดถิ่น

ความเอื้ออาทรของชุมชนที่เป็นโฮสต์ในการต้อนรับผู้มาเยือน UNHCR และหุ้นส่วนจะยังคงดำเนินการคืนสู่ความพยายามผ่านการดำเนินโครงการตามชุมชน ความคิดริเริ่มดังกล่าวได้รับการปรับให้เหมาะกับความต้องการของแต่ละชุมชนและออกแบบมาเพื่อสร้างและสนับสนุนโอกาสในการดำรงชีวิตอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐานรวมถึงลดแรงกดดันเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน

ประเทศไทยเป็นเจ้าบ้านที่ใจดีปกป้องผู้ลี้ภัยเป็นเวลาหลายปี การกลับมาครั้งล่าสุดครั้งนี้เป็นขั้นตอนที่ให้กำลังใจผู้ลี้ภัยที่ต้องการกลับไปใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยและมีศักดิ์ศรี เจมส์ลินช์ผู้แทนและผู้ประสานงานประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของ UNHCR จะยังคงให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเพื่อหาทางแก้ปัญหาเพื่อยุติการพลัดถิ่นและการตั้งค่ายพักแรมที่ยืดเยื้อของผู้ลี้ภัยในประเทศไทย ปัจจุบันมีผู้ลี้ภัยชาวพม่ากว่า 97,000 คนซึ่งส่วนใหญ่เป็นชนเผ่า Karenn และ Karenni อาศัยอยู่ในค่ายเก้าแห่งตามแนวชายแดนไทย – พม่า